ECOPARC MÒBIL AL RÀFOL DE SALEM
1/02/2018

NOU SERVEI D’ECOPARC MÒBIL

 

 

TOTS ELS DISSABTES DE L’ANY DE 12:00 A 14:00

*A l’encreuament dels carrer del Fondo i Avinguda Benicadell.

*Gratuït per a les persones autoritzades.

 

DESCOMPTE:

S’implanta amb l’Ecoparc Mòbil un sistema d’ecopunts que cada usuari acumularà, en funció de la quantia i tipologia de residus dipositats, tant en ecoparc mòbil com fixe. Aquest ecopunts serviran per a aplicar un descompte, no superior a 12€ sobre el rebut del COR de l’any següent.

S’haurà d’aportar el DNI.

 

QUÈ POTS PORTAR A L’ECOPARC MÒBIL:

Oli d’automòbils , bateries, aparell elèctric i electrònics, fluorescents, perilles, piles normals i de botó, radiografies, restes de pintura, tintes i vernissos, envasos plàstics, llaunes, cables de coure, vidres, runes, cartró, grans electrodomèstics, fusta, metalls, mobles, matalafs, olis i greixos comestibles, tòner d’impressores, tèxtils, terra i pedres, restes de jardineria

 

RESIDUS NO ADMISSIBLES:

Residus orgànics domiciliaris

Residus sanitaris

Residus radioactius

Residus generats per activitats mineres o extractives

Pneumàtics d’origen no particular

Materials explosius

Residus infecciosos

Residus generats en processos industrials

 

Si el personal de l’ecoparc dubta sobre la procedència o naturalesa del residu.

 

ELS RESIDUS SERAN REBUTJATS ALS CASOS SEGÜENTS:

-  Quan siguen aportats per persones no autoritzades.

-  Quan no s’aporten degudament separats.

-  Quan no es troben entre els residus admissibles.

-  Quan s’aporten en quantitats o volums superiors als màxims permesos.

Si el personal de l’ecoparc dubta sobre la procedència o naturalesa del residu.

 

DRETS DELS USUARIS:

- Dipositar en les instal·lacions els residus admissibles de manera separada, sempre que no superen les quanties màximes establides.

-  Ser tractats amb el degut respecte i formular els suggeriments i les reclamacions que estimen convenients.

-  Conèixer la destinació final dels residus que dipositen.

-  Obtindré la col·laboració del personal per  a efectuar el dipòsit dels residus. Per als residus de grans dimensions, l’usuari  deurà  preveure  la utilització d’operaris propis o de maquinària especialitzada.

-  Obtenir justificant dels residus depositats i en el qual conste la quantitat depositada.

 

Ser informats del circuit a seguir en l’interior, dels materials que s’han de depositar directament i de quins s’ha de fer entrega al personal.

 

 DEURES DELS USUARIS:

-  Únicament podran dipositar els residus admissibles, en les quanties màximes determinades i sempre degudament separats.

-  Informar al personal de la tipologia i la quantitat de residus que volen dipositar.

-  Identificar-se i registrar la tipologia i la quantitat de residus dipositats.

-  Dipositar els residus que els corresponga en els contenidors adequats i pels seus propis mitjans. A ser possible, tancant les tapes per a evitar l’entrada d’aigua de pluja.

-  No dipositar residus fora de l’horari d’obertura, ni a llocs diferents dels assenyalats.

-  No apropiar-se dels residus dipositats per altres usuaris.

-  Tindre cura de les instal·lacions.

-  Informar al COR de l’entrada de residus de natura biològica, tals com restes de poda que puguen estar afectats per plagues i/o patologies.

-  El COR no tindrà ninguna responsabilitat sobre aquells residus que hagen estat dipositats fora de les instal·lacions de l’ecoparc.

-  Fora de límits de l’ecoparc, l’entrega a tercers o l’abandó o abocament de residus, podrà suposar una infracció per part de les institucions competents.

-   

Per qualsevol dubte podeu visitar la web del consorci    www.consorciresidus.org

¡Cal recordar que l’ecoparc fixe continua disponible tots els dies!

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31